Geschiedenis

De Stichting Verzameling Ons Molenverleden is opgericht op 19 januari 1999 te Heemstede en is statutair gezeteld in Aalsmeer. De stichting is door de heer Jan Lunenburg in het leven geroepen teneinde zijn nalatenschap, voor wat betreft de molenverzameling, als een complete collectie veilig te stellen. 

Jan Lunenburg werd geboren op 26 april 1923 te Leimuiden. Daar rond de Westeinderplas groeide hij op en reeds op jonge leeftijd bleek zijn liefde uit te gaan tot: windmolens, polders en droogmakerijen.

Dat die liefde hecht was moge wel blijken uit het feit dat hij zijn latere brieven steevast afsloot met ‘molenvriend’. Toen hij in de oorlogsjaren in Zevenhuizen belandde is hij met de ins- en outs van het daadwerkelijke molenaarsbestaan in aanraking gekomen.

Vanaf die tijd was zijn liefde omgeslagen in een ware passie en werd zijn leven in belangrijke mate bepaald door de (polder)geschiedenis waarin de molens een belangrijke plaats hebben. In de loop van de jaren legde hij zich toe op het verzamelen van molenafbeeldingen en boeken over geschiedenis waarin de molens een plaats hadden. Ook had hij oog voor cultuurhistorie breed. Zo was hij medeoprichter van de Stichting Oud Aalsmeer, de Historische Tuin en de stichting Korenmolen De Leeuw aldaar.

Al die inspanningen leverde hem zelfs het ereburgerschap van Aalsmeer op. Op 3 juni 2000 is Jan overleden, waarna op 9 juni de begrafenis volgde op de Algemene Begraafplaats in Aalsmeer, in de directe nabijheid van de Stommeermolen.