Home

Organisatorisch kan het museum Ons Verleden te Zevenhuizen in twee delen gezien en benaderd worden. Op de benedenverdieping is de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle gevestigd en op de bovenverdieping is dat de Stichting Verzameling Ons Molenverleden. In deze stichting zijn de verzameling van de de heer A. Dekker en de stichting Jan C. Lunenburg opgegaan.

Op de bovenverdieping presenteert ook de Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied zich. Bestuurlijk staat de Stichting Verzameling Ons Molenverleden volledig los van de stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle en de Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied.  

Bezoekadres: (na afspraak of tijdens openstelling museum): Tweemanspolder 15, 2761 EE  ZEVENHUIZEN.

Het postadres van de stichting Verzameling Ons Molenverleden is Poeldijk 16, 2375 NH  RIJPWETERING. Email: aad.moppe@kpnplanet.nl